Koulutus

Tarjoamme osaamisalueiltamme koulutusratkaisuja, jotka voimme sovittaa asiakkaan tarpeiden ja tilanteen mukaisiksi. Koulutuspedagogiikkamme perustuu vuorovaikutteiseen opetustilanteeseen, ryhmätöihin, harjoituksiin sekä opittujen asioiden soveltamiseen asiakkaan ongelmien ratkaisuun.


Koulutussisällöt on esitelty kohdassa Koulutusmateriaali. Olemme kehittäneet koulutusmenetelmiä ja pedagogiikkaamme käytännön valmennus- ja koulutustoiminnassamme useiden vuosien ajan. Olemme lisäksi toimineet pedagogiikan tutkimuksen alueella mm. seuraavilla tavoilla.


Publications and presentations

Jyrki Kontio, Juhani Warsta, Markus M. Mäkelä, Mika Ahokas, Pasi Tyrväinen,and Päivi Pöyry. Software Business Education for Software Engineers: Towards an Integrated Curriculum. Proceedings of CSEE&T 2006, the19th Conference on Software Engineering Education and Training. Editors: Daniel Port and Laurie Williams. IEEE Computer Society. 2006.


Jyrki Kontio: Chairman of the panel “Industrial Impact through Education -- Lessons Learned from Barry Boehm's Contributions to Software Engineering” at the Conference on Software Engineering Education and Training, Hawaii, U.S.A., April 19,2006. Other panelists were Professor Rick Kazman, University of Hawaii, Professor Dieter H. Rombach, IESE Fraunhofer Institute, Dr. Rick Selby, Northrop Grumman Corporation, Professor Victor R. Basili, University of Maryland and Professor Barry Boehm, USC.


Program Comittee Memberships

Program Committee member of the 2006 Conference on Software Engineering Education and Training (CSEE&T), Turtle Bay, North Shore Oahu, Hawaii, April 19-21, 2006