Vaatimusten hallinta

Olemme olleet mukana vaatimusten hallinnan tutkimuksessa, kouluttamisessa ja soveltamisessa yli 10 vuoden ajan. Olemme antaneet vaatimusten hallinnan koulutusta ja valmennusta sekä määrittäneet ja jalkauttaneet vaatimustenhallintaprosesseja ja käytäntöjä.


Ydinosaamisemme liittyy vaatimustenhallinnan toimintatapojen määrittämiseen ja jalkautukseen sekä vaatimusten hallinnan käytäntöjen parantamiseen.
Ohessa on luettelo julkaisuista ja esityksistä vaatimusten halinnan alueelta.


Papers

Kauppinen, M., Vartiainen, M., Kontio, J., Kujala, S., Sulonen, R., Implementing Requirements Engineering Processes throughout Organizations: Success Factors and Challenges, Information and Software Technology, 2004. Vol. 46, nro 14, pp. 937-953.