Arvioinnit ja katselmukset

Voimme suorittaa ohjelmistotuotteiden tai kehitysorganisaatioiden toiminnan, laadun tai kypsyyden arviointeja.


Esimerkkeinä näistä seuraavat:

  • tekniset tai liiketoiminnalliset due diligence -katselmoinnit ja -arviot
  • ohjelmistotuotteen arkkitehtuurin tai toteutuksen arvioinnit
  • ohjelmistokehitysorganisaation kypsyyden arvioinnit
  • laatujärjestelmän arvioinnit
  • ohjelmistokyvykkyyden arviooinnit
  • ohjelmistoliiketoiminnan kyvykkyysarvioinnit

Arviointipalveluidemme lähtökohtana ovat liiketoiminnalliset tavoitteet, joiden perusteella muodostamme kuhunkin tilanteeseen sopivan arviointikriteeristön ja lähestymistavan.