Johdon tuki

Resurssimme ovat tarvittaessa käytössä kriittisten hankkeiden suunnittelussa, valvonnassa tai johtoryhmätyöskentelyn tukena. 


Esimerkkejä toimintamuodoista ovat seuraavat:

  • Kriittisten hankkeiden johtoryhmäjäsenyys
  • Päätöksenteon valmistelutehtävät
  • Vaihtoehtojen määrittely tai arviointi
  • Johtoryhmätyöskentelyn fasilitointi
  • Mentorointi ja urakehityksen tuki