Johdon tuki

Resurssimme ovat tarvittaessa käytössä kriittisten hankkeiden suunnittelussa, valvonnassa tai johtoryhmätyöskentelyn tukena. Esimerkkejä toimintamuodoista ovat seuraavat:

  • Kriittisten hankkeiden johtoryhmäjäsenyys
  • Päätöksenteon valmistelutehtävät
  • Vaihtoehtojen määrittely tai arviointi
  • Johtoryhmätyöskentelyn fasilitointi
  • Mentorointi ja urakehityksen tuki

 

© R & D-Ware Oy. Powered by ToimiSait